Opšta bolnica

 

 

 

 

 

 

I  INTERNISTIČKI SEKTOR:

1. INTERNO ODELJENJE

  • jedinica za kardiologiju 
  • jedinica za gastroenterologiju
  • jedinica za nefrologiju sa hemodijalizom
  • jedinica za hematologiju

2. PNEUMOFTIZIOLOŠKA SLUŽBA


3. INFEKTIVNO ODELJENJE


4. NEUROLOŠKO ODELJENJE

II  PSIHIJATRIJSKO ODELJENJE


III  HIRURŠKI SEKTOR:

1. ODELJENJE OPŠTE HIRURGIJE

  • jedinica za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

2. ODELJENJE ORTOPEDIJE I TRAUMATOLOGIJE

3. ODELJENJE ORL I MFH

4. ODELJENJE DEČJE HIRURGIJE

5. ODELJENJE ZA UROLOŠKE BOLESTI

6. ODELJENJE ZA OČNE BOLESTI

7. OPERACIONI TRAKT

8. JEDINICA ZA INTENZIVNU TERAPIJU I NEGU I ANESTEZIJU SA REANIMACIJOM

9. SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU


IV  ODELJENJE GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

  • ginekologija odeljenje
  • porodilište 


V  ODELJENJE ZA DEČJE BOLESTI:

  • odeljenje sa intenzivnom terapijom i negom urgentnih pedijatrijskih stanja 
  • odsek za neonatologiju (nedonošenost i patologija neonatusa, fiziologija neonatusa)
  • subspecijalističke ambulante


VI  FUNKCIONALNO DIJAGNOSTIČKI SEKTOR:

1. JEDINICA ZA RENDGEN DIJAGNOSTIKU

2. JEDINICA ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

3. JEDINICA ZA TRANSFUZIJU KRVI

4. JEDINICA ZA KLINIČKU PATOLOGIJU I SUDSKU MEDICINU

5. JEDINICA ZA SNABDEVANJE LEKOVIMA I SANITETSKIM MATERIJALOM

6. JEDINICA ZA KLINIČKU FARMAKOLOGIJU

7. SLUŽBA ZA PRIJEM BOLESNIKA NA STACIONARNO LEČENJE SA DNEVNOM BOLNICOM