Dom zdravlja

 

I  SLUŽBA OPŠTE MEDICINE:
mapa ambulanti na teritoriji opštine Kraljevo


A) ZDRAVSTVENE STANICE
1. Poliklinika - Kraljevo
2. Ženeva - Kraljevo
3. Higijenski zavod - Kraljevo
4. Čibukovac - Kraljevo
5. Ribnica - Kraljevo
6. Žiča
7. Mataruška banja
8. Bogutovac
9. Ušće
10. Roćevići
11. Samaila
12. Lađevci
13. Vitanovac
14. Godačica
15. Studenica
16. Stubal
17. Vrba
18. Miločaj

B) ZDRAVSTVENE AMBULANTE
1. Vitkovac
2. Mlanča
3. Ratina
4. Rudno
5. Gokčanica
6. Konarevo
7. Kovači

II  SLUŽBA MEDICINE RADA

III  SLUŽBA ZA KUĆNO LEČENJE I ZDRAVSTVENU NEGU I POLIVALENTNA PATRONAŽA

IV  HITNA MEDICINSKA POMOĆ SA VOZNIM PARKOM

V  SLUŽBA ZA STOMATOLOŠKU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU:
- Stomatološka protetika
- Oralna hirurgija
- Bolesti zuba i endodoncija
- Bolesti usta sa parodontologijom
- Ortopedija vilica
- Dečija i prevetivna stomatologija
- Zubno tehnička laboratorija
- Rengen dijagnostika
- Terenske stomatološke ambulante
- Stomatološke ambulante u školama

VI  ONKOLOŠKI DISPANZER KRALJEVO

VII SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA
- Dispanzer (sa kebinetom za ultrazvučnu dijagnostiku i interventnim ultrazvukom, kabinetom za kolposkopiju, kabinetom za citološku dijagnostiku, savetovalištem za trudnice sa psihofizičkom pripremom trudnica i planiranjem porodice i ginekološkom ambulantom)

VIII  SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU  DECE
- Služba za zdravstvenu zaštitu dece
- Služba za zdravstvenu zaštitu školske dece
- Savetovalište za decu
- Savetovalište za mlade
- Razvojno savetovalište
- Ambulanta za dečiju neurologiju i psihijatriju

IX  SPECIJALISTIČKE AMBULANTE
- Ambulanta za reumatologiju
- Dermatovenerološka ambulanta sa imunologijom

X  PREVENTIVA
- Preventivni centar
- Savetovalište za mlade
- Savetovalište za dijabetičare
- Savetovalište za pravilnu ishranu


Prethodna strana: Organizacione jedinice
Sledeća strana: Dispanzer za decu